เทศบาลตำบลป่าป้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

รายการคำร้องทั้งหมด (ที่แสดงแบบสาธารณะ)

หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้ร้อง วันที่ - เวลา แจ้งคำร้อง สถานะ อ่าน
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 นางจันทร์เพ็ญ เดชวงศ์ญา 29/09/65 - 14:40 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
ไฟกิ่งเสีย นางโสภิณ สุริยา 29/09/65 - 09:01 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง นาย ศรีใจแสง 28/09/65 - 07:56 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 2
แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 7 นายศรี ใจแสง 27/09/65 - 09:13 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
ไฟ้กิ่งเสีย นิรุตติ์ พวกอินแสง 26/09/65 - 21:21 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
ไฟกิ่งเสียซอย3มิตรเกษตร นายปราการ พิณโนเอก 26/09/65 - 15:10 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 นายจักรี พาจรทิศ 26/09/65 - 13:29 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 4
ไฟฟ้ากิ่งเสีย นายสมศักดิ์ พานวนเศษ 24/09/65 - 21:22 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.7 ศรี ใจแสง 23/09/65 - 13:25 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
ไฟฟ้ากิ่งเสีย นายพิรุณ พงษ์สุข 23/09/65 - 11:30 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 2
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 นายประสงค์ พิณโนเอก 23/09/65 - 09:50 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
ไฟกิ่งเสีย นายสมศักดิ์ เกอาภัย 23/09/65 - 09:17 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 5
ไฟสาธารณะเสีย นายอมรรุ่ง ปวงจักรทา 22/09/65 - 20:24 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 3
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 นางจันทร์เพ็ญ เดชวงศ์ญา 22/09/65 - 11:55 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
ไฟฟ้าชำรุด ม.2 อรญา จันทะวงศ์ 21/09/65 - 09:41 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 1
ไฟฟ้าชำรุด ม.7 นายเสน่ห์ ธรรมภักดี 21/09/65 - 09:37 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 1
แจ้งเรื่องไหล่ทางต่างระดับ นายอำนวย. พรหมเมตจิต 20/09/65 - 18:00 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 4
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 นายพิชัย พ่วงโชติ 20/09/65 - 14:02 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 2
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 ดต.สมัคร โก้จันทึก 19/09/65 - 14:18 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 1
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 สุพัตร พวงคาดคำ 13/09/65 - 11:11 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 2
ถนนซอยเชวงหมู่ที่1(หน้าโรงงานขยะ)ชำรุดเสียหาย นายพิชัย พ่วงโชติ 12/09/65 - 16:48 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 11
ขอรถน้ำ นิรุตติ์ พวกอินแสง 08/09/65 - 10:37 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 4
ขอ อปพร มาช่วยงานศพ วัดป่ายางงาม นิรุตติ์ พวกอินแสง 08/09/65 - 10:34 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 6
ลางน้ำซอย3วัดป่ายางงามตัน นิรุตติ์ พวกอินแสง 07/09/65 - 11:58 รอตรวจสอบ 7
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 นายพิชัย พ่วงโชติ 07/09/65 - 09:41 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 2
1   2   3   4   5   >

เทศบาลตำบลป่าป้อง เลขที่ 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ : 053-484-843, 093-187-9111 หรือ 081-8840350
Email: papong155@hotmail.com