ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


informationคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 301 KB. 42
2 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 183 KB. 44
3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 5.42 MB. 59
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 351 KB. 65
5 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 325 KB. 60
6 คู่มือประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 830 KB. 88
7 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 378 KB. 96
8 คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน 4.68 MB. 109
9 คุ่มือการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) 4.14 MB. 137
10 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 417 KB. 144
11 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง 181 KB. 148
12 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 312 KB. 133
13 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ 212 KB. 133
14 คู่มือการปฏิบัติงานงานแผน 239 KB. 144
15 คู่มือการปฏิบัติงานนิติการ 426 KB. 146
16 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) 1.40 MB. 135


แชร์หน้านี้: