http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายปกครอง
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลส่วนงานราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64
การป้องกันการทุจริต
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายสมบูรณ์ ริญญา
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 258 คน
สถิติเดือนนี้ 12151 คน
สถิติปีนี้ 134714 คน
สถิติทั้งหมด 845874 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอีดยดังแนบ [20 ก.ย. 2564]
 
ับสมัครบุคคเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังแนบ [02 ก.ย. 2564]
 
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ [21 มิ.ย. 2564]
 
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลป่าป้อง โดยนายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายปรีชา ชัยชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้แดง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้... [22 มิ.ย. 2564]
 
สรุปผลดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอสรุปผลดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2564 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,459 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 2,759 คน คิดเป็นร้อยละ 79.68 เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ และร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโ... [01 เม.ย. 2564]
 
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเพื่อให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ร่วมกับคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และพนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเพื่อให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2564 โดยลงพ... [17 พ.ย. 2563]
 
 
 
 
 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [22 ก.ย. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ขอเชิญยื่นข้อเสนอราคางานจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [22 ก.ย. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม.2564 [13 ส.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.2) [13 ก.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564) [13 ก.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [16 มิ.ย. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ความเดือดร้อนจากการจุดประทัด(ยักษ์)ไล่นก ประชาชน 23 ก.ค. 64 91/3
มีการเผาช่วงกลางคืนส่งกลิ่นเหม็นจนนอนไม่.. ฉัตร 18 พ.ค. 64 48/1
เดือดร้อนจากการจุดประทัดยิงปืน ไล่นก อรุณ 28 ส.ค. 63 210/1
ขายที่ดินโฉนดเจ็ดไร่ ราคาถูกมาก อยู่ป่าป.. อ.วิชัย 26 พ.ค. 63 339/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 571/0
หางานราชการ ที่คนไทยที่นิยมทำมากที่สุด แ.. หางานราชกา.. 01 ธ.ค. 61 540/0
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
โคมยี่เป็ง กลุ่มอาชีพ หมู่ 3 ตำบลป่าป้อง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ผลิตภัณฑ์กลุ่มสัมมาชีพ บ้านใต้ร้อง ตำบลป่าป้อง
น้ำพริกต๋าแดง ผลิตภัณฑ์กลุ่มสัมมาชีพ บ้านใต้ร้อง ตำบลป่าป้อง
 
 
 
เปิด 10 เมนูอาหารที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือน 10 เมนูอาหารที่ต้องระวังในช่วงหน้าร้อน เสี่ยงป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้อาหารบูดเสียง่าย แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมี รูป รส กลิ่น สีผิดปกติไม่ควรรับประทานนายแ...


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com