http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 58 คน
สถิติเดือนนี้ 4288 คน
สถิติปีนี้ 62134 คน
สถิติทั้งหมด 260129 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-191106 โทรสาร 053-484843
 
 
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ "การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559" ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557  นี้  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอเชิญชวนให้คนพิการรายใหม่ ที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้... [23 ต.ค. 2557]
 
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559ภายในเดือนพฤศจิกายน  2557 นี้  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์          &nbs... [23 ต.ค. 2557]
 
 
 
 
การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด
การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [29 ต.ค. 2557]
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [23 ต.ค. 2557]
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อนำ ความรู้มาปรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อนำ ความรู้มาปรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน (เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป) วันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง และ เทศบาล ตำบลลำปางหลวง จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างคว... [18 ก.ย. 2557]
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้องเรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [17 ต.ค. 2557] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ 2558 [02 ต.ค. 2557] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ภายในตำบลป่าป้อง จำนวน 4 โครงการ [15 ม.ค. 2557] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 [09 ต.ค. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [10 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง [10 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
 
  
 
 
 
กลุ่มข้าวกล้อง (ข้าวซ้อมมือ) บ้านป่าไม้แดง กลุ่มข้าวกล้อง (ข้าวซ้อมมือ) บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แหนมเรือนแก้ว นางเรือนแก้ว พิณไชย
ข้าวตอกไหว้พระ นางศรีโวย พรหมเมตรจิต
ตุ๊กตาของชำร่วย นางละเอียด บุญจันทร์ต๊ะ
 
 
 
วันเด็กแห่งชาติ
คำขวัญวันเด็ก 2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้ คำขวัญวันเด็ก 2557 คือ  กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง  ประวัติวันเด็กแห่งชาติ          วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแ...


 
 
Copyright © 2009-2014 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com