http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 91 คน
สถิติเดือนนี้ 6370 คน
สถิติปีนี้ 55883 คน
สถิติทั้งหมด 253878 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-191106 โทรสาร 053-484843
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อนำ ความรู้มาปรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อนำ ความรู้มาปรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน (เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป) วันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง และ เทศบาล ตำบลลำปางหลวง จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างคว... [18 ก.ย. 2557]
 
กิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล ตำบลป่าป้อง-สง่าบ้าน
เทศบาลตำบลป่าป้องร่วมกับเทศบาลตำบลสง่าบ้าน  จัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล ตำบลป่าป้อง-สง่าบ้าน "สมานฉันท์ร้อยใจไทย ให้อภัยด้วยเมตตา"  ในวันที่  13  กันยายน  2557  ณ  วัดไพรสณฑ์สว่าง (วัดป่าไม้แดง)  ตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียง... [13 ก.ย. 2557]
 
โครงการเทศบาลตำบลป่าป้องใส่ใจดูแลผู้พิการ
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลป่าป้องใส่ใจดูแลผู้พิการ ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิคนพิการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติและดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตร่วม... [11 ก.ย. 2557]
 
 
 
 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ภายในตำบลป่าป้อง จำนวน 4 โครงการ [15 ม.ค. 2557] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 [09 ต.ค. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [10 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง [10 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ [05 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [05 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
 
  
 
 
 
กลุ่มข้าวกล้อง (ข้าวซ้อมมือ) บ้านป่าไม้แดง กลุ่มข้าวกล้อง (ข้าวซ้อมมือ) บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แหนมเรือนแก้ว นางเรือนแก้ว พิณไชย
ข้าวตอกไหว้พระ นางศรีโวย พรหมเมตรจิต
ผลิตจากผ้าฝ้าย โคมไฟและตุง นางตาเขียว พรหมกร
 
 
 
วันเด็กแห่งชาติ
คำขวัญวันเด็ก 2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้ คำขวัญวันเด็ก 2557 คือ  กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง  ประวัติวันเด็กแห่งชาติ          วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแ...


 
 
Copyright © 2009-2014 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com