http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 42 คน
สถิติเดือนนี้ 2333 คน
สถิติปีนี้ 41328 คน
สถิติทั้งหมด 431271 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์แบบแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง และ งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งแบบแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง และ งบแสดงฐานะทางการเงิน ตามงบประมาณประจำปี 2560 [31 ต.ค. 2560]
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2560
วันที่ 27 กันยายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2560 [29 ก.ย. 2560]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์(การรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562
[21 ก.ย. 2560]
 
 
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
     ตามที่  สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  2560 ระหว่างวันที่ 1  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2560  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  นั้น ... [16 พ.ย. 2560]
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2561
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 2) กิจกรรมการเสริมทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอ... [09 พ.ย. 2560]
 
ติดตามการปฎิบัติงานงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน การปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติงาน นำเสนอข้อมูลการทำงานในปีงบประมาณ 2559 พ... [03 พ.ย. 2560]
 
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๑ [10 พ.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๖ [10 พ.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๗ [10 พ.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [20 ก.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและก่อสร้างรางระบายน้ำฯ [15 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7 [07 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ด้วย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึ...


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com