http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 111 คน
สถิติเดือนนี้ 3306 คน
สถิติปีนี้ 35887 คน
สถิติทั้งหมด 352347 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับดัน) [18 พ.ค. 2559]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ (ตำแหน่งปลัดเทศบาล)เพิ่มเติม
       ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559  ตามประกาศคณะกรรมการ... [18 พ.ค. 2559]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ (ตำแหน่งปลัดเทศบาล)
ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559 นั้น บัดนี้ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานเทศบาลได้เสร็จส... [16 พ.ค. 2559]
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงวัยจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง
วันที่ 26 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงวัยจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตำบลป่าป้อง เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ... [26 เม.ย. 2559]
 
โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียกและวัชพืช
โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียกและวัชพืช ดำเนินการในวันที่ 24 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายได้แก่ประชาชนในตำบล ป่าป้องที่สนใจ จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้โดยการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัด ขยะอินทรีย์และวัชพ... [24 เม.ย. 2559]
 
โครงการส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายได้แก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดและประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 30 คน เพื่อส่งเสริมการเกษตรทฤษฏ... [23 เม.ย. 2559]
 
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [10 ก.พ. 2559] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [30 ต.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ 2559 [19 ต.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้องสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง [16 ก.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [16 มิ.ย. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [15 มิ.ย. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 21/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 20/0
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ มสธ.ท้องถิ.. 09 มี.ค. 59 29/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 23/0
 
  
 
 
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ   ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)    คือ   เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีจุดเริ...


 
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com