http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 11 คน
สถิติเดือนนี้ 3084 คน
สถิติปีนี้ 47186 คน
สถิติทั้งหมด 245181 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-191106 โทรสาร 053-484843
 
 
 
 
 
โครงการเทศบาลตำบลป่าป้องใส่ใจดูแลผู้พิการ
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลป่าป้องใส่ใจดูแลผู้พิการ ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิคนพิการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติและดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตร่วม... [11 ก.ย. 2557]
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและบุคคลไร้ที่พึ่ง
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและบุคคลไร้ที่พึ่ง ในวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส เพื้อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเป็นสมาชิก... [10 ก.ย. 2557]
 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ต้นน้ำห้วยต้นยาง และบวชป่า
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557   เทศบาลตำบลป่าป้องร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าป้อง  ร่วมกันจัดโครงการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ต้นน้ำห้วยต้นยาง และบวชป่า  ณ ป่าห้วยต้นยาง บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [22 ส.ค. 2557]
 
 
 
 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ภายในตำบลป่าป้อง จำนวน 4 โครงการ [15 ม.ค. 2557] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 [09 ต.ค. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [10 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง [10 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ [05 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [05 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
การหางานการเตรียมการเรซูเม่ จดหมายปะหน้า.. jobjung 14 ก.ย. 57 119/0
กิจกรรมปลูกป่าชุมชนบ้านทุ่งยาวและมอบโล่ห.. นายสุริยะ .. 22 ส.ค. 57 22/0
 
  
 
 
 
แซนวิชฟ้าใส คุณ อ้อย ม.4 ต.ป่าป้อง
ข้าวตอกไหว้พระ นางศรีโวย พรหมเมตรจิต
ตุ๊กตาของชำร่วย นางละเอียด บุญจันทร์ต๊ะ
ผลิตจากผ้าฝ้าย โคมไฟและตุง นางตาเขียว พรหมกร
 
 
 
วันเด็กแห่งชาติ
คำขวัญวันเด็ก 2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้ คำขวัญวันเด็ก 2557 คือ  กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง  ประวัติวันเด็กแห่งชาติ          วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแ...


 
 
Copyright © 2009-2014 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com