http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 75 คน
สถิติเดือนนี้ 3348 คน
สถิติปีนี้ 18940 คน
สถิติทั้งหมด 408883 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธ์ุ ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน สืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ ไทลื้อ, ไทเขิน, ไทยอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญเ... [03 เม.ย. 2560]
 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยกระทรวงมหาดไทย (สำนักงาน ก.ถ.) ได้จัดการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดคำขวัญ ได้พิจารณาคำขวัญที่สมควรได้รับรางวัลชนะเลิศแล้ว และกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่องผลการตัดสินการประกวด... [29 มี.ค. 2560]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน
เทศบาลตำบลป่าป้องได้มีการจัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้กับอาสาสมัครดับไฟป่าและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างทันท่วงที โดยจัดอบรมในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ชุมชนสานนิมิตร หมู่ที่ 1 บ... [23 มี.ค. 2560]
 
 
 
 
พิธีรดน้ำดำหัว นายก ทต.ป่าป้อง. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี 2560
เมื่อวันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560 นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาล, กลุ่มผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรี นายธัญญา ภาวะเดช และ คุณวีระพล บุญธรรม กำนันผู้ใหย๋บ้าน ตำบลป่าป้อง เนื่องด้วยประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นประเพณี... [18 เม.ย. 2560]
 
พิธีรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าที่เทศบาล ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ท่านสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร ประธานสภาัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอดอยสะเก็ด และ นายวิจิตร หลังสัน ... [16 เม.ย. 2560]
 
โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดโครงการณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนมีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียและปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้... [11 เม.ย. 2560]
 
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางโดยการเสริมไหล่ทางพร้อมกำแพงกันดิน คสล.สำเร็จรูป และวางท่อพร้อมบ่อพัก ถนน สายบ้านดวงดี-ป่ายางงาม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [27 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาซื้อรถกะบะบรรทุกพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอย [26 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพ [13 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [05 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [10 ก.พ. 2559] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [30 ต.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เครื่องพิมพ์เช็ค ชื่นกมล สน.. 18 พ.ย. 59 77/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59 128/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59 122/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59 117/0
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 119/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 97/0
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ มสธ.ท้องถิ.. 09 มี.ค. 59 152/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 104/0
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ   ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)    คือ   เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีจุดเริ...


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com