http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 233 คน
สถิติเดือนนี้ 4780 คน
สถิติปีนี้ 18257 คน
สถิติทั้งหมด 282142 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-191106 โทรสาร 053-484843
 
 
เชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ วันที่ 27 มีนาคม 2558 นี้ เริ่มเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ที่ เชียงใหม่ศิลาดล กม.3 ถ.ดอยสะเก็ด - บ่อสร้าง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ [22 มี.ค. 2558]
 
ารป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและการคมนาคมทางอากาศ โดยการพ่นละอองน้ำในอากาศและต้นใม้ ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง โดยเฉพาะในเขตโรงเรียนและชุมชน เพื่อเพิ่มความชุ่ม่ชื้นในอากาศ [19 มี.ค. 2558]
 
ประขาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเน... [01 ธ.ค. 2557]
 
 
 
 
กิจกรรมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษ
วันที่ 24 มีนาคม 2558เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านดวงดี และ อสม.ตำบลป่าป้อง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษ หมอกควันไฟป่า [24 มี.ค. 2558]
 
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดขยะในชุมชน
วันที่ 19 มีนาคม 2558  งานสาธารณสุชและงานเกษตร  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดขยะในชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  โดยการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน , การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล... [19 มี.ค. 2558]
 
การตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการฯ
วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อพบปะทำความรู้จักกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ... [17 มี.ค. 2558]
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [12 พ.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้องเรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [17 ต.ค. 2557] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ 2558 [02 ต.ค. 2557] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ภายในตำบลป่าป้อง จำนวน 4 โครงการ [15 ม.ค. 2557] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 [09 ต.ค. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [10 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
 
  
 
 
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ   ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)    คือ   เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีจุดเริ...


 
 
Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com