http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 34 คน
สถิติเดือนนี้ 1254 คน
สถิติปีนี้ 35407 คน
สถิติทั้งหมด 299292 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559       เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2558  เห็นชอบโครงการเ... [27 ก.ย. 2558]
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
     ♦ ♦   เทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อมารับดำรงตำแหน่งที่ว่าง  1. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป 7) จำนวน  1&nb... [23 ก.ค. 2558]
 
ประชาสัมพันธ์การัโอนพนักงานเทศบาล
     ♦ ♦   เทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อมารับดำรงตำแหน่งที่ว่าง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  2-4/5  จำนวน  1  อัตรา&nb... [02 ก.ค. 2558]
 
 
 
 
การประชุมประจำเดือน กันยายน 2558 (ชมรม อปท.ดอยสะเก็ด)
ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ในอำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมการประชุม  โดยรับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สจ.องค์การบ... [23 ก.ย. 2558]
 
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชมรมจักรยานตำบลป่าป้อง ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ หนองสระหลวง บ้านป่าไม้แดง หมู... [09 ส.ค. 2558]
 
กิจกรรมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษ
วันที่ 24 มีนาคม 2558เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านดวงดี และ อสม.ตำบลป่าป้อง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษ หมอกควันไฟป่า [24 มี.ค. 2558]
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้องสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง [16 ก.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [16 มิ.ย. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [15 มิ.ย. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง [12 มิ.ย. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ [28 พ.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายฝายริน บ้านป่าไม้แดง หมู่ 2 เชื่อมบ้านป่าป้อง หมู่ 3 [16 ม.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
Re: การทดสอบครบวาระถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโ.. seiha 12 ส.ค. 58 32/0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 17/0
 
  
 
 
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ   ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)    คือ   เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีจุดเริ...


 
 
Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com