http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 48 คน
สถิติเดือนนี้ 2395 คน
สถิติปีนี้ 28263 คน
สถิติทั้งหมด 418206 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 บัญญัติว่า การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้กำหนดไว... [29 มิ.ย. 2560]
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศบาลสัญจร ปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์..... เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และคณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ขอเชิญชวน เชิญเที่ยวงาน "เทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2560"ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14. 00 น. ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชี... [26 พ.ค. 2560]
 
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธ์ุ ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน สืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ ไทลื้อ, ไทเขิน, ไทยอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญเ... [03 เม.ย. 2560]
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดโครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยมีผู้ที่มีจิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่าง ๆ กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ ร่วมฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์เพื่อนำเผยแพร่ต่อแก่ประชาชนในพื้นที่ และให้ได้ดอกไม้จันทน์จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยล... [15 ก.ค. 2560]
 
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมนำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ประเพณีเข้าพรรษา เป็นประเพณีสำคั... [07 ก.ค. 2560]
 
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข็มเข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางแก้ไขปัญหากด้านการเกษตรต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้และสนับสนุนการทำการเกษตรได้... [05 ก.ค. 2560]
 
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางโดยการเสริมไหล่ทางพร้อมกำแพงกันดิน คสล.สำเร็จรูป และวางท่อพร้อมบ่อพัก ถนน สายบ้านดวงดี-ป่ายางงาม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [27 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาซื้อรถกะบะบรรทุกพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอย [26 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพ [13 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [05 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [10 ก.พ. 2559] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [30 ต.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ด้วย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึ...


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com