http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 267 คน
สถิติเดือนนี้ 5563 คน
สถิติปีนี้ 46505 คน
สถิติทั้งหมด 362965 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ประชาสัมพันธ์การ รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 อัตรา (7/59)
เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ขก จำนวน 1 อัตรา 2. นายช่างโยธา ปง/ขง จำนวน 1 อัตรา   ผู้มีความสนใจสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่ -... [11 ก.ค. 2559]
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการปฏิรูปอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบโดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.cme2.go.th/news/cme22/attach_file/stm_attach_file/33373.pd... [28 มิ.ย. 2559]
 
รับสมัครนักเรียน เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนทั่วไปสนใจติดต่องานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังค... [13 มิ.ย. 2559]
 
 
 
 
เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดโครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง | 28-07-59
วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดโครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณศรัณย์วิทย์ ดาราศรี มาเป็นวิทยากรในภาคเช้า และในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมการสอนทำโลชั่นทากันยุงให้กับผู้สูงอายุ [29 ก.ค. 2559]
 
เทศบาลตำบลป่าป้องได้ทำการรณรงค์การพ่นละอองฝอย | 28-07-59
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าป้องได้ทำการรณรงค์การพ่นละอองฝอยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกบริเวณพื้นที่ หมู่ 5 บ้านป่าป้องใต้ร้องและหมู่ที่ 2 บ้านป่าไม้แดง รวมถึงวัดไพรสณฑ์สว่างและโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง [29 ก.ค. 2559]
 
ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ | 28-07-59
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้แก้ไขปัญหาฝารางท่อระบายน้ำที่ชำรุด และอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในการจราจรได้ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านป่าไม้แดงและหมู่ที่ 6 บ้านดวงดี [29 ก.ค. 2559]
 
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [10 ก.พ. 2559] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [30 ต.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ 2559 [19 ต.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้องสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง [16 ก.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [16 มิ.ย. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [15 มิ.ย. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 38/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 38/0
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ มสธ.ท้องถิ.. 09 มี.ค. 59 52/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 43/0
 
  
 
 
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ   ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)    คือ   เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีจุดเริ...


 
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com