http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 66 คน
สถิติเดือนนี้ 455 คน
สถิติปีนี้ 69969 คน
สถิติทั้งหมด 386429 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ
 ประชาสัมพันธ์การ รับโอน(ย้าย) จำนวน 3 อัตราเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา 1. นักทรัพยากรบุุคคลปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุข/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 3. ... [14 พ.ย. 2559]
 
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าป้อง เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอเชิญชวนให้คนพิการรายใหม่ ที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ได้ทุกวันและเวลาราชการ โดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอ... [21 ต.ค. 2559]
 
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์         นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1 ตุลาคม 2501  หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว  และ... [21 ต.ค. 2559]
 
 
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง 30-11-2559
เวลา 09.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมันที่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุาสภา พ.ศ.2547 [30 พ.ย. 2559]
 
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [22 พ.ย. 2559]
 
ประชุมชี้แจงข้อมูล จปฐ.ปี 2560
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2559 เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.2560 โดยเป็นตัวแทนผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆจากทั้ง 8 หมู่บ้าน เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ อสม./ประชาคม ที่พร้อมจะนำข้อมูลจาก จปฐ.มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนตำบลป่าป้อง ต่อไป [22 พ.ย. 2559]
 
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [10 ก.พ. 2559] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [30 ต.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ 2559 [19 ต.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้องสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง [16 ก.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [16 มิ.ย. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [15 มิ.ย. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เครื่องพิมพ์เช็ค ชื่นกมล สน.. 18 พ.ย. 59 9/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59 66/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59 56/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59 58/0
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 73/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 60/0
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ มสธ.ท้องถิ.. 09 มี.ค. 59 87/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 64/0
 
  
 
 
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ   ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)    คือ   เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีจุดเริ...


 
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com