http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 81 คน
สถิติเดือนนี้ 2345 คน
สถิติปีนี้ 34312 คน
สถิติทั้งหมด 424255 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์(การรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562
[21 ก.ย. 2560]
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง(รับสมัครงานจ้างเหมา)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [20 ก.ย. 2560]
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [20 ก.ย. 2560]
 
 
 
 
โครงการสูงวัย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ปี 2560
วันที่ 14 กันนยายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการสูงวัย จิตแจ่มใส่ ร่างกายแข็งแรง ผ่านกิจกรรม"กระชับสัมพันธ์ เพื่อนกันในวัยชรา บอกลาโรคซึมเศร้า" ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้... [14 ก.ย. 2560]
 
อบรมตาม โครงการตรวจสารพิษในร่างกายเกษตรกร
วันที่ 13 กันยายน 2560เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการอบรม ผู้พบสารพิษในร่างกาย ผู้มีกลุ่มเสี่ยง เนื่องจาก เมื่อวันที่ื 5 กันยายน 2560 ได้มีการออกพื้นที่เพื่อตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดขอ... [13 ก.ย. 2560]
 
โครงการอบรมการใช้เครื่องวัดความดันและเครื่องชั่งน้ำหนัก
วันที่ 11 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ได้ดำเนินโครงการอบรมการใช้เครื่องวัดความดันและเครื่องชั่งน้ำหนักให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ อสม. ตำบลป่าป้... [11 ก.ย. 2560]
 
 
 
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [20 ก.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและก่อสร้างรางระบายน้ำฯ [15 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7 [07 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
โครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม [07 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ [07 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [07 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ด้วย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึ...


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com