http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 28 คน
สถิติเดือนนี้ 3654 คน
สถิติปีนี้ 3654 คน
สถิติทั้งหมด 267539 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-191106 โทรสาร 053-484843
 
 
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ "การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559" ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557  นี้  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอเชิญชวนให้คนพิการรายใหม่ ที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้... [23 ต.ค. 2557]
 
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559ภายในเดือนพฤศจิกายน  2557 นี้  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์          &nbs... [23 ต.ค. 2557]
 
 
 
 
การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด
การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [29 ต.ค. 2557]
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [23 ต.ค. 2557]
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อนำ ความรู้มาปรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อนำ ความรู้มาปรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน (เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป) วันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง และ เทศบาล ตำบลลำปางหลวง จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างคว... [18 ก.ย. 2557]
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้องเรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [17 ต.ค. 2557] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ 2558 [02 ต.ค. 2557] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ภายในตำบลป่าป้อง จำนวน 4 โครงการ [15 ม.ค. 2557] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 [09 ต.ค. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [10 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง [10 ก.ย. 2556] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
 
  
 
 
 
แหนมเรือนแก้ว นางเรือนแก้ว พิณไชย
แซนวิชฟ้าใส คุณ อ้อย ม.4 ต.ป่าป้อง
ข้าวตอกไหว้พระ นางศรีโวย พรหมเมตรจิต
ตุ๊กตาของชำร่วย นางละเอียด บุญจันทร์ต๊ะ
 
 
 
วันเด็กแห่งชาติ
คำขวัญวันเด็ก 2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้ คำขวัญวันเด็ก 2557 คือ  กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง  ประวัติวันเด็กแห่งชาติ          วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแ...


 
 
Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com