http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 168 คน
สถิติเดือนนี้ 5547 คน
สถิติปีนี้ 14232 คน
สถิติทั้งหมด 404175 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน
เทศบาลตำบลป่าป้องได้มีการจัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้กับอาสาสมัครดับไฟป่าและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างทันท่วงที โดยจัดอบรมในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ชุมชนสานนิมิตร หมู่ที่ 1 บ... [23 มี.ค. 2560]
 
รับลงทะเบียนผู้มีรายไ้ดน้อย รอบที่ 2 ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าป้องได้เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มห... [23 มี.ค. 2560]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบริจาคเลือด ณ เชียงใหม่ศิลาดล 2560
เชียงใหม่ศิลาดล ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกรับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ เชียงใหม่ศิลาดล ถ.ดอยสะเก็ด-ป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าป้องจึ... [22 มี.ค. 2560]
 
 
 
 
อบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการจัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้กับอาสาสมัครดับไฟป่าและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างทันท่วงที โดยจัดอบรมในวันที่ 27 มีนาคม 25... [27 มี.ค. 2560]
 
วัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
เนื่องในวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.แห่งชาติ) เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงได้ดำเนินกิจกรรม "วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น ในวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00น. - 16.30 น. ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยส... [23 มี.ค. 2560]
 
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.2560
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2560 เพื่อให้ อปพร.ได้มีโอกาศเรียนรู้และได้รับการทบทวนหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดความพร้อมและมั่นใจในการปฏิับัติงานหน้าที่จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี ในวันที่ 22 มีนาคม 2560... [23 มี.ค. 2560]
 
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางโดยการเสริมไหล่ทางพร้อมกำแพงกันดิน คสล.สำเร็จรูป และวางท่อพร้อมบ่อพัก ถนน สายบ้านดวงดี-ป่ายางงาม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [27 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาซื้อรถกะบะบรรทุกพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอย [26 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพ [13 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [05 ม.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [10 ก.พ. 2559] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [30 ต.ค. 2558] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เครื่องพิมพ์เช็ค ชื่นกมล สน.. 18 พ.ย. 59 58/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59 112/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59 105/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59 102/0
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 104/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 84/0
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ มสธ.ท้องถิ.. 09 มี.ค. 59 139/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 89/0
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ   ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)    คือ   เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีจุดเริ...


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com