ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

นายจักรี พาจรทิศ

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
084-5048494

นายสมศักดิ์ พานวนเศษ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
087-1798560

เขต 1

นายนิรุตติ์ พวกอินแสง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
090-3198462

นายสมชาย พากดวงใจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
089-5591980

นายศรี ใจแสง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
084-8056480

นายพิชัย พ่วงโชติ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
089-8385056

นางสาวเบญจวรรณ เหลี่ยมจินดา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
061-5653542

เขต 2

นายพินิจ ธิยาม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
081-9612893

นายอำพล ภูธรใจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
086-1895265

นางจันทร์เพ็ญ เดชวงศ์ญา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
081-9500831

นายประสงค์ พิณโนเอก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
084-3740340

นายอุดม หมอยาดี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
081-0298678


แชร์ให้เพื่อน: