ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


structureคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าป้อง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าป้อง

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

นายวันชัย พรหมกันธา

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.098-7712799

นายสมศักดิ์ เกอาภัย

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.088-4356500

นายนันทวัฒน์ แสนเมืองมูล

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.063-2479144

นายพิรุณ พงษ์สุข

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.083-9453325

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทร.086-9167493


แชร์ให้เพื่อน: