ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


informationการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 301 KB. 15
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 72 KB. 22
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566) 99 KB. 63
4 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 286 KB. 60
5 รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 84 KB. 89
6 รายงานผลการการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 82 KB. 108
7 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 85 KB. 100
8 แนวทางการให้เทศบาลตำบลป่าป้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 131 KB. 121
9 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 191 KB. 120


แชร์หน้านี้: