ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อนกลางที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนทางน้ำลาย

  • 1 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 121 ครั้ง

การใช้ช้อนกลางที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่
1.ควรเตรียมช้อนกลางที่สะอาด หรืออุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารให้เหมาะกับชนิดของอาหาร และมีจำนวนครบตามจำนวนชนิดของอาหารที่จะกินอย่างน้อย 1 คัน ต่ออาหาร 1 ชนิด

2.ใช้ช้อนกลางที่เตรียมไว้เพื่อตักอาหารมาใส่จานข้าว หรือถ้วยแบ่งของตนเอง
3.ห้ามใช้ช้อนกลางที่ตักอาหารร่วมกันเข้าปากโดยตรง
4.สำหรับร้านอาหาร และแผงลอย นอกจากจะต้องใส่ใจปรุงอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้ว แนะนำว่าควรเสิร์ฟช้อนกลางทุกครั้งเมื่อลูกค้าสั่งอาหารมากินร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือมีช้อนกลางบริการไว้ให้ที่โต๊ะอาหาร ส่วนผู้บริโภคต้องสร้างค่านิยมใหม่ในการใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกัน รวมไปถึงสำรับอาหารที่ถวายพระ ต้องมีช้อนกลางด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคระหว่างกันแชร์หน้านี้: