ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และ ร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำปิง

  • 28 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 85 ครั้ง

 ประชาสัมพันธ์ เชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และ ร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำปิงแชร์หน้านี้: