ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


hornข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบเหตุรำคาญเรื่องกลิ่นรบกวน

  • 18 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 62 ครั้ง

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 7 เข้าตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์เหตุรำคาญผลกระทบทางกลิ่น จากการดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะและผลิตกระแสไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ดำเนินการโครงการฯ ดำเนินการแก้ไขผลกระทบทางกลิ่น โดยให้ดำเนินการกำจัดขยะตามขั้นตอนสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตและเฝ้าระวังผลกระทบเรื่องกลิ่นรบกวนแชร์หน้านี้: