ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


hornประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถส่วนกลางทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)

  • 24 มีนาคม 2566
  • อ่าน 140 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 แนบประกาศ การกำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งจ่าย ฯ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) 2.21 MB. 47


แชร์หน้านี้: