ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


hornข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานประเพณีแห่นมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (วันสำคัญของโลก)

  • 22 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 69 ครั้ง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าป้อง เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานประเพณีแห่นมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (วันสำคัญของโลก) ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวงแชร์หน้านี้: